פיטורים בצל מבצע "צוק איתן"

לאלו מאיתנו המתגוררים ב"קו האש", ואשר נאלצו לאבד ימי עבודה רבים, בצל אירועי המבצע האחרון, תובא סקירה קצרה וכללית על פיטורים בצל אירועי מלחמה.

בשל מורכבות הנושא והקשיים במיצוי זכויות העובדים אל מול הרשויות כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה לייצוג שוטף ומקיף בעניין זה.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), בא להגן על עובדים במקרה בו המדינה מצויה במצב ביטחוני מיוחד, בכפוף לתנאים האמורים בחוק זה, ועל כך בקצרה במאמר זה מפי עורך דין דיני עבודה.

חייל ישראלי

המצבים המוגדרים בחוק בהם לא יוכל מעסיק לפטר עובד ואם פוטר- בטלים הפיטורים

  1. החוק קובע כי לא יוכל מעסיק לפטר עובד בשל היעדרות מעבודה או אי ביצוע העבודה מחמת הוראה שניתנה בשעת התקפה, במצב בו הכריזה המדינה על מצב מיוחד בעורף, שבשלה נמנע העובד מלהגיע לעבודה או לבצעה, לרבות אדם בשל מוגבלותו. ניתן להתייעץ בעורך דין דיני עבודה על מנת לוודא עמידה בתנאי החוק עוד טרם ההיעדרות מהעבודה, ככל שהדבר אפשרי במצב חירום.

  2. מעסיק לא יוכל לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו לאור סגירת מוסד החינוך בו שוהה הילד (המוגדר בחוק זה עד גיל 14 או בעל צרכים מיוחדים), כתוצאה ממצב מיוחד בעורף, ובלבד שהילד בחזקתו הבלעדית של העובד או בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד.

  3. במצב בו מקום עבודתו של העובד או של בן הזוג יכולים לספק סידור נאות להשגחה על ילדו של העובד, לא תעמוד לעובד הגנת הפיטורים.

  4. מעסיק לא יוכל לפטר עובד בשל היעדרות או אי ביצוע עבודתו, מחמת מצב ביטחוני שהוגדר בהסכם שנחתם בין מדינת ישראל ובין הסתדרות העובדים והמסדיר תשלום שכר למי שגר באיזור הגבלה המוגדר בחוק. על התנאים הספציפיים המוגדרים בחוק ניתן לשאול עורך דין דיני עבודה.

  5. מעסיק שהוא קבלן כח אדם לא יוכל לגרום לפיטוריו של עובד בשל היעדרות מהעבודה או אי ביצועה במצב בו הכריזה המדינה על מצב מיוחד בעורף או מחמת מצב ביטחוני שהוגדר בהסכם שנחתם בין מדינת ישראל ובין הסתדרות העובדים והמסדיר תשלום שכר למי שגר באיזור הגבלה המוגדר בחוק, ואם עשה זאת, חזקה שעשה זאת בניגוד לאמור בחוק, אלא אם הוכיח אחרת.

יובהר כי במקרה שבו נעדר עובד בנסיבות על פי החוק, לא יראו בכך הפסקה ברצף עבודתו של העובד, ולא תפגענה הזכויות התלויות ברצף עבדותו של העובד אצל מעסיקו. אם נפגעו בדרך כזו או אחרת זכויות אלה של העובד כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה שיעמוד על זכויותיו.

צריך לזכור כי לעובד עומדים 122 חודשים להגיש תובענה לפי חוק זה מהיום שבו נוצרה העילה (הפיטורין), שאם לא כן תתיישן תביעתו.

 1.  

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות