ימי חג בתשלום

סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח- 1948 קובע כי ימי החג של היהודים הינם 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות, והם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל.

על עורך דין דיני עבודה הבקיא בתחום לבדוק את המצב המשפטי לאשורו גם מעבר לאמור בחוק ויש לדעת כי על פי צו הרחבה הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1987 (להלן: "צו ההרחבה"), יום נוסף הנחשב יום חג בשנה הינו יום העצמאות.בסה"כ מדובר ב- 9 ימי חג בשנה.


לגבי מי שאינו יהודי יש לו הזכות לקיים ימי מנוחה בחגיו אשר יקבעו לגבי כל עדה לפי החלטות הממשלה שיפורסמו.
כעובד יהודי או עובד זר על מנת לדעת את זכויותיך עליך לפנות לעורך דין דיני עבודה העוסק בתחום ולקבל ייעוץ משפטי בנוגע לתשלומים להם אתה זכאי מכח יחסי העבודה.

עובדים בחג

מי זכאי לתשלום בגין ימי חג- מפי עורך דין דיני עבודה

כל עובד העובד בשכר או במשכורת זכאי לתשלום 9 ימי חג בשנה שאינם חלים בשבת.

עובד במשכורת חודשית זכאי לתשלום שכר עבור ימי חג החל מחודש עבודתו הראשון, בעוד עובד בשכר שעתי, בהתאם לצו ההרחבה, זכאי לתשלום כאמור רק לאחר שלושה חודשי עבודה.עובד שעתי יהיה זכאי לתשלום בגין ימי החג רק אם לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג, היינו הגיע למקום העבודה יום לפני החג וביום שלאחריו.

העסקת עובד בימי החג

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, קובע כי אין להעסיק עובד בשעות המנוחה השבועית שלו וכן אוסר על בעל מלאכה לפתוח את עסקו בימי המנוחה הקבועים בפקודת סדרי השלטון והמשפט, המפורטים לעיל. סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה מתיר העסקת עובדים בשעות המנוחה או החגים במקרים המפורטים בחוק ואם הנך מעסיק עובדים כדאי לבדוק מול עורך דין דיני עבודה אם אתה עומד בקריטריונים הקבועים בחוק.

עובד שהמעסיק דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית רשאי להודיע למעסיק תוך שלושה ימים על כי אינו מסכים לכך על פי איסור שבמצוות דתו שהוא מקיים והמעסיק רשאי לדרוש מהעובד כי יחתום על תצהיר המאמת זאת. עריכת תצהיר כאמור רצוי שתעשה על ידי עורך דין דיני עבודה.

סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי העסקת עובד בימי המנוחה השבועית שלו מחייבת את המעסיק ליתן לו תשלום של 150% משכרו הרגיל בגין עבודתו וכן כי יתן לו מנוחה במקום שעות העבודה שבהן עבד.

בפס"ד נחום צמח (עע(ארצי) 300360/98, נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון (1986) בע"מ, פורסם בנבו ביום 30.4.02), הוסקה המסקנה לפיה מקום בו נאלץ העובד לעבוד בימי החג בעל כורחו, על המעסיק לשלם לו את התשלום בגין יום החג ותוספת תשלום של 150% בגין עבודתו בפועל.

תחום דיני העבודה הינו סבוך ומורכב, ויש לבחון כל מקרה לגופו ולהתייעץ עם עורך דין דיני עבודה הבקיא בתחום על מנת שיוכל ליתן מענה ספציפי וראוי לבעיה שהתעוררה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות