חשיבות עריכת הסכם עם נותני שירותים לחברה

עדיפות קיומו של הסכם בכתב חתום

ניהולה השוטף של חברה מצריך, לרוב, התקשרות שוטפת עם נותני שירותים. לרוב, התקשרויות אלה אינן מעוגנות בחוזים בשל העובדה כי מדובר בהתנהלות שוטפת,

לרוב ארוכת טווח, לעיתים מבוססת על חברות, ובעצם למי יש כח וחשק להתחיל לנסח הסכמים בין הצדדים שיעגנו את החובות והזכויות? ולכן כבר כאן צריך עורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות להיכנס לתמונה.

ואז, כאשר מתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים, כל צד "מושך" לכיוונו, "שוכח" את כל ההסכמות בע"פ שהוסכמו ואת ההתנהלות השוטפת הבסיסית להתקשרות בין הצדדים, והצרות מתחילות לחגוג.

במקרים כאלה תמיד כדאי לפנות לעורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות על מנת שיסייע, בתחילה, בניהול מו"מ לפשרה בין הצדדים ואם זה לא צלח, יפעל לייצוג החברה ועמדותיה על מנת להביא לפתרון הבעיה.

על מנת להקדים תרופה למכה, כדאי לפנות לעו"ד חברות או לעו"ד דיני חוזים אשר מתמצא בעריכת חוזי התקשרות עם נותני שירותים לחברה, ואשר יעמוד על כל הדקויות הרלוונטיות להתקשרות עם נותן השירותים.

מה צריך לעשות ולמה צריך הסכם?

בבוא בעל חברה לחתום על הסכם עם נותן שירותים כלשהו, כדאי לערוך בדיקה קצרה על זהותו של אותו נותן שירותים. בעידן של היום, כאשר הכל חשוף לכולם ניתן לבדוק מי החברה או נותן השירותים עמו תתקשר החברה, האם יש המלצות לגביו, האם יש כנגדו פסקי דין ועוד. ייתכן ועורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות יוכל לערוך בדיקה מקיפה יותר או להפנות למי שמבצע בדיקות כאמור.

יש לערוך רשימה ברורה של צרכי החברה ולוודא כי נותן השירותים אכן נותן את השירותים בהם מעוניינת החברה. יש לדאוג כי בהסכם שיערך בין הצדדים יהיה ברור מהם השירותים שניתנים לחברה ומה עלות התשלום בגינם. גם אם פניתם לעורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות כדאי לקרוא את ההסכם בעיון ולוודא כי אכן עוגנו בו כל הפרטים, ההסכמות והתנאים.

יש לוודא כי בסופו של יום, לאחר ביצוע כל התיקונים מטעם כל אחד מהצדדים להסכם, מתבצעת חתימה על הנוסח הסופי והמוסכם של ההסכם.

עריכת הסכם, אשר מפרט את כל התנאים, ההתחייבויות והצהרות הצדדים יש בה כדי למנוע סכסוכים רבים שעתידים להתגלע בין הצדדים. כך ניתן יהיה לשמור על זכויות הצדדים, כך כל צד ידע בדיוק בפני מה הוא עומד, כך ניתן יהיה לעגן בהסכם את ההתחייבויות של צד אחד כלפי משנהו, את תנאי התשלום ואת התמורה בעד התשלום.

כשהכל כתוב ברור ומוסכם, קיים קושי להתכחש מאוחר יותר להסכמות אלה (אלא מקום בו החוק מסדיר ביטול של הסכמים כתוצאה מפגם בהתקשרות וכדי לדעת באילו מקרים ניתן לבטל הסכמים יש להתייעץ עם עורך דין דיני חוזים).

לסיכום, יש להתייעץ בעורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות אשר יסייע בניסוח הסכם עם נותן שירותים. בהסכם זה צריך שיופיעו פרטי הצדדים, ההסכמות המדויקות ביניהם, תנאי התשלום, תיאור מפורט של השירות שניתן לחברה, דברים נוספים ספציפיים אותם מעוניינים הצדדים להעלות על הכתב, לוחות זמנים, פתרונות למצבים בהם מתקיימת הפרה של ההסכם על ידי צד לו וכיוצ"ב.

ככל שההסכם יהיה מדויק וספציפי יותר, כך ניתן יהיה למנוע סכסוכים בעתיד. ככל והתגלעו סכסוכים כלשהם לאחר החתימה על החוזה ניתן לפנות לעורך דין דיני חוזים על מנת ללמוד על זכויותיכם ודרכי הפתרון העומדות בפניכם.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות