חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

סעיף 2(א), לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו ודורשי העבודה, בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בהכשרה מקצועית, בפיטורים ובפיצויי פיטורים ובהטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר עם פרישתו מהעבודה.


איסור זה על פי החוק הינו מחמת מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, מפלגה, שירות מילואים- קריאה לשירות, תדירותו או משכו.

בהתאם לאמור בחוק זה אסור למעסיק לבצע אפליות כלשהן מחמת כל אלה המנויים בחוק, במסגרת העבודה, אך מלשון החוק ניתן ללמוד כי עניין זה מתעורר כבר בשלב ראיון העבודה.

אפילו עוד טרם קבלתו של העובד לעבודה אצל המעסיק, על המעסיק להימנע מלשאול שאלות מהן עשויה להשתמע אפליה וכבר בשלב זה כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה על מנת להימנע מתביעות עתידיות.

כך למשל, מעסיק השואל עובד פוטנציאלי מהו מוצאו, כמה ילדים יש לו, מהי תדירות שירות המילואים שלו, או כאשר מעסיק שואל עובדת האם הינה בהריון או מתי הינה מתכננת להיכנס להריון, עשוי להיות חשוף לתביעה מכח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה בשל אפליה. אם חלילה כבר הגיע לפתחו של מעסיק תביעה כאמור, כדאי לפנות לייעוץ מיידי עם עורך דין דיני עבודה.

איסור אפליה של נשים מכח החוק

אפליה מהותית בעלת משקל רב, הינה אפלייתן של נשים במסגרת יחסי העבודה, המתרחשת, כך נדמה, חדשות לבקרים. כעורכת דין העוסקת בדיני עבודה פגשתי לא מעט נשים החשות מתוסכלות לאור פיטורים, אי קידום, או אי קבלה לעבודה בשל היותן נשים בכלל, נשים בהריון או במהלך טיפולי פוריות בפרט, ואימהות.

דיני עבודה באים גם על מנת להגן על נשים. לדוגמא כאשר החוק מאפשר לעובדת שלא לגלות למעסיקה את דבר הריונה עד חודש חמישי, או כאשר החוק אוסר על מעסיק לפטר עובדת בהריון או במהלך טיפולי פוריות (בהתאם לתנאים הקבועים בחוק והרלוונטיים לכל מקרה ומקרה לגביו ניתן לקבל ייעוץ מעורך דין דיני עבודה) אלא באישור משרד התמ"ת ורק כאשר הפיטורים אינם קשורים להריון או לטיפולי הפוריות. בפועל לא פעם מוצאות נשים את עצמן מופלות לרעה, על אף האמור והקבוע בחוק וזה בדיו הזמן לפנות לעורך דין דיני עבודה שילווה אותן בדרך וידריכן כיצד לפעול.

משכך, חשיבות רבה לפנייה לקבלת שירותיו של עורך דין דיני עבודה העוסק בתחום ויכול ליתן לעובד/ת המוצאים עצמם מופלים לרעה, ייעוץ שיאפשר להם/ן לפעול לקבלת זכויותיהם/ן על פי חוק. ככל שעובד או עובדת החשים מופלים יקדימו לקבל ייעוץ, עם התעוררותה של הסוגיה, כך ייטב להם, כדי לפעול בדרך הנכונה ביותר וליתן לעורך דין דיני עבודה את האפשרות לייצגם על הצד הטוב ביותר.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות