חופש מחלת ילד- היעדרות עובד מהעבודה

היעדרות עובד מעבודה עקב הריון ולידה של בת הזוג

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג -1993, מושתת על עיקרון השוויון החל על יחסי העבודה, ואשר מוסדר בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, שסעיף 2(א) שבו, אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו.

בסעיף זה נקבע רשימה ארוכה של מאפיינים שמחמתם לא יפלה מעביד בין עובדיו ולרבות מחמת היותם הורים. מקום בו מופלה עובד לרעה בשל איזה מהמאפיינים הקבועים בחוק עליו לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לקבל ייעוץ וליווי בכל הנוגע לאפליה אסורה כאמור. עוד על חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

"מטרת קביעת הזכות לאיסור הפלייה בעבודה מחמת הורות היא כפולה:
ראשית, לאפשר לעובדים ולעובדות שהם בעלי משפחה להשתלב בשוק העבודה אם זה רצונם, מבלי שיהיו מופלים בעבודה בהשוואה לעובדים ועובדות שהם נטולי אחריות משפחתית.
שנית, לאפשר למי שהוא הורה או נושא באחריות משפחתית, להשתלב בעבודה מבלי שייווצר קונפליקט בין ביצוע העבודה לבין ביצוע מטלותיהם ההוריות והמשפחתיות…."
(ראו (ב"ש) 3556/09 תעא (ב"ש) 3556-09, עדי גורל נ' אצבעוני חברה ליבוא ושיווק צעצועים בע"מ, פורסם בנבו, 30.4.12).

חוק דמי מחלה הנ"ל נחקק ברוח זו, והוא קובע כי עובד שיש לו ילד שהינו בן 16 ומטה, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, ימי מחלה הצבורים לזכותו, בהתאם לתנאים כדלקמן:

  1. כאשר בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו (הן כשכיר והן כעצמאי)- 8 ימים בשנה.
  2. כאשר הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה או שהוא הורה יחיד- 16 ימים בשנה.

החוק בא גם על מנת לסייע לעובדים שהינם הורים לילד עם מחלה ממארת או לילד עם מוגבלויות, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ואם הנכם עונים להגדרות הללו כדאי שתפנו לעורך דין דיני עבודה שיסייע לכם בקבלת ומימוש זכויותיכם על פי החוק.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות