חוזה שכירות מה כדאי לדעת?

רבים מאתנו צריכים לשכור דירה בשלב כזה או אחר לאחרים יש דירות אותם הם מציעים להשכרה. גם אלה וגם אלה צריכים ליתן את הדעת לפרטים אותם יש לכלול בחוזה השכירות על מנת להגן על האינטרסים של כל אחד מהצדדים.

כמובן, ההסכמות נתונות למו"מ בין הצדדים, ובסופו של יום כל צד עורך את שיקוליו ובוחר על מה להתעקש ואיפה לוותר, אך כדאי שעורך דין דיני חוזים ילווה את התהליך ויציג בפני המתקשרים את היתרונות וחסרונות של כל אחד מהתנאים בחוזה השכירות.

על קצה המזלג – כמה מהנקודות החשובות מפי עורך דין דיני חוזים

יובהר, כי כל חוזה הוא ספציפי למתקשרים בו, לסוג הדירה הנשכרת, לסוגי הביטחונות הרלוונטיים ועוד, אך ישנם מספר פרמטרים בסיסיים חשובים להם כדאי לשים לב, לרבות אלה המובאים להלן. מכל מקום, עוד טרם ההתקשרות והחתימה, כמובן, כדאי להיוועץ בעורך דין דיני חוזים.

 1. ראשית וקודם לכל יש לציין בחוזה השכירות את תקופת השכירות ושכר הדירה באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים. כדי להקטין את הסיכוי לטעויות כדאי לרשום את הסכום בספרות ובמילים.

 2. יש לציין בחוזה שכירות תקופת אופציה ככל וכזו קיימת. יש לזכור כי תקופת האופציה הינה לטובתו של השוכר והוא זה שעליו להחליט באם הוא ממשה אם לאו. יש לקבוע בחוזה השכירות את זמן ההודעה מראש על מימוש תקופת האופציה.

 3. יש להתייחס בחוזה השכירות לכל מצב שאתם יודעים שעתיד להתרחש. לדוגמא: תמ"א 38, פינוי בינוי, שינויים מהותיים בסביבת המגורים כגון בניה מסיבית או חידוש תשתיות. כל אלה צריכים לקבל ביטוי בחוזה השכירות תוך הסכמה בין הצדדים כיצד ינהגו במצבים אלו. על המשכיר לגלות לשוכר על שינויים דרסטיים ככל שאלה עתידים להתרחש אבל כדאי שגם השוכרים יערכו בדיקה כללית קודם לכן, על מנת להימנע מאי נעימות ואולי אף מהליך משפטי. עורך דין דיני חוזים יוכל לצפות פני עתיד ולהציף בפני המתקשרים בחוזה השכירות מצבים שעשויים להתרחש בעתיד ואלו לא עלו על דעתם של המתקשרים.

 4. חשיבות רבה יש לערבויות אותן אתם מעוניינים לדרוש כמשכירים על מנת לשמור ככל שניתן על רכושכם. ערבות בנקאית הינה הדרך הטובה ביותר לקבל את כספכם ככל וייגרמו נזקים כלשהם לדירה ו/או השוכרים לא יישאו בתשלומי השכירות. כדאי שסכום הערבות יהיה פרופורציונלי לשכר הדירה שנדרש על ידכם ולאיכות הדירה אותה אתם משכירים.

  בחוזה שכירות של דירה מעוצבת שהושקעו בה כספים רבים בתכנון ועיצוב, סביר כי סכום הערבות הבנקאית יהיה בהתאם, כדי שהמשכיר יוכל להיפרע מנזקים ככל וכאלה יגרמו על ידי השוכר. עורך דין דיני חוזים יוכל להעריך עבורכם את סכום הערבות הבנקאית שתדרשו ואשר יאזן בין מצב הדירה המושכרת ומצב הביקוש וההיצע בשוק.

  ערבויות נוספות הינן שטר חוב, אותו ניתן לממש בהוצאה לפועל, שיק פיקדון או ערבים שעל יכולתם הכלכלית ניתן ללמוד מתלושי השכר שתבקשו כי יציגו לכם. אפשרויות אלה מצריכות ניהול הליך משפטי על מנת לקבל לידכם את הכספים שלא שולמו לכם מכח חוזה השכירות ובמצב כזה כדאי לפנות לעורך דין דיני חוזים שיסייע בידכם.

 5. עוד כדאי לבקש מהשוכרים "שיקים פתוחים" (ללא סכום ותאריך) לפקודת הרשויות (ארנונה, גז, חשמל, ועד בית ומים) למקרה שבו לא ישולמו אלה על ידי השוכרים.

  חשוב לזכור שגם בכך אין בטחון מלא באשר שוכר שלא עלה בידו לשלם, ייתכן מאוד ושיקים שנתן יחוללו ("יחזרו") ואז הדרך היא לפנות להוצאה לפועל ולהגיש את השיק לביצוע, באמצעות עורך דין דיני חוזים או עורך דין הוצאה לפועל.

 6. כדאי להתייחס בחוזה השכירות למצב שבו בשל סיבה שאינה תלויה בשוכר יאלץ הוא לעזוב את הדירה טרם סיום תקופת השכירות ולקבוע את התנאים למצב כזה.

אלה הם ממש בקצרה חלק מהפרמטרים אותם יש לבחון כשבאים לחתום על חוזה שכירות. על מנת "לישון בראש שקט" כדאי לפנות לעורך דין דיני חוזים טרם החתימה ולקבל ייעוץ מקיף ופרטני לכל מקרה ומקרה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות