דיני חוזים

דיני חוזים – על קצה המזלג

עו"ד טל שרון עוסקת במשפט האזרחי המכיל בתוכו גם את סוגיית דיני החוזים. רצוי להיעזר בעורך דין דיני חוזים על מנת שניתן יהיה להגיע לתוצאות הטובות ביותר האפשריות בתוך מו"מ בין שני צדדים או יותר.

כאשר אדם צריך לחתום על חוזה, עליו להיות ער לכל הנסיבות סביב חתימה זו. כל חוזה עומד בפני עצמו ויש להתאימו לסיטואציה הספציפית בה מצוי אותו אדם ולנסות, ככל האפשר, לצפות פני עתיד. השימוש בחוזים סטנדרטיים עשוי לא פעם להביא למצב שבו לא נלקחות בחשבון מלוא הנסיבות לכריתת החוזה, דבר אשר עלול להביא בסופו של יום לסכסוכים משפטיים ארוכים עלויות כספיות וזמן רב.

משכך, ועל מנת להקדים תרופה למכה, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין דיני חוזים המנוסה בתחום זה, אשר יעמיד בפני הלקוח את הסיכונים והסיכויים העומדים בפניו, ויערוך עבורו את החוזה הטוב ביותר האפשרי בנסיבות המקרה.

עו"ד טל שרון עורכת חוזים בתחומים רבים לרבות חוזי שכירות, חוזי עבודה, הסכמי שירותים, הסכמי ייעוץ ומייצגת לקוחות אשר ניזוקו כתוצאה מהפרת חוזה עליו חתמו או שעומדים בפני הפרת חוזה כאמור מכל סיבה שהיא.

משמעות דיני החוזים וקצת על מטרות החוק מפי עורך דין דיני חוזים

העניין העומד בבסיס דיני החוזים הינו רצון הפרט. הצדדים הבאים לכרות חוזה ביניהם מעלים על הכתב את רצונותיהם והתחייבויותיהם, על מנת שלאלו יהיו תוקף משפטי, ככל ויתעוררו חילוקי דעות בהמשך הדרך. המטרה של דיני החוזים היא ליתן לאדם הפרטי את האפשרות והכלים לממש את ציפיותיו ואת ההסכמות שנחתמו בין הצדדים.

על היחסים החוזיים בין הצדדים חלים כיום ומיום כניסתם לתוקף, חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א- 1970.

תוכן החוזה יכול שיהיה כל אשר הסכימו הצדדים ביניהם, אך גם זאת בכפוף לדינים אחרים המגבילים התקשרויות שונות כגון חוזים פליליים או התניות אסורות בדיני עבודה. חוזה יכול להיערך בכתב או בע"פ, אלא אם יש הוראה מפורשת הקובעת אחרת (לדוגמא חוזה מקרקעין). ברור שתמיד עדיף שהדברים יערכו בכתב על מנת שתיוותר ראיה אמיתית על קיומם ותוכנם.

בדיני חוזים חוזה נכרת בהצעה וקיבול. הצעה של צד וקיבול של הצד השני. כדי שפעולה של צד תחשב כהצעה היא צריכה לעמוד במספר תנאים הקבועים בחוק, פנייה מסוימות וגמירות דעת. הקיבול צריך להיות בהודעה ברורה ולהעיד על גמירות דעת, הכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק החוזים ודיני החוזים.

חוק החוזים עוסק בפגמים בכריתת חוזה. מהותם של דיני החוזים הינה בהתקשרות מתוך רצון חופשי של המתקשרים בהסכם, אך ידוע כי ישנם מקרים בהם החוזה לא נחתם מתוך רצון ועל כך יש ליתן את הדעת וחוק החוזים מסדיר זאת. על בית המשפט, בבואו לבחון כריתת חוזה שיש בו פגם, לנסות ולהבין מה היתה הכוונה הראשונית הבסיסית של המתקשרים, גם אם כלפי חוץ משתקפת כוונה שונה.

פגמים בכריתת חוזים יכולים להתגלות במספר מקרים. חוזים למראית עין- כאשר יש שתי מערכות חוזיות, האחת שקופה וגלויה והשנייה מוסתרת וסמויה. טעות- מצב בו יש פער בין המציאות בפועל לבין הבנת צד לחוזה את הדברים. הטעיה- כאשר צד לחוזה מטעה את הצד השני להאמין במצב כלשהו שאינו קיים בפועל. טעות בכדאיות העסקה- כאשר צד טועה בחישוב הרווח או התועלת שתצמח לו מהעסקה.

כפייה- כריתת חוזה תוך שצד כופה או מכריח צד אחר לחתום באיומים כאלה או אחרים. עושק- ניצול של צד לחוזה את המצוקה, החולשה או חוסר הניסיון מובהק של הצד האחר.

במקרים מסוימים בדיני חוזים כאשר יש פגם בכריתת חוזה וניתן להוכיחו החוזה בטל מעיקרו (חוזה למראית עין), במקרים אחרים (עושק, כפיה, טעות והטעיה) יש צורך להוכיח את הנסיבות שהובילו לכריתת החוזה ובכך ניתן להביא לביטולו.

עיקרון נוסף הקיים בדיני חוזים ולאורו יש לפעול הינו חובת תום הלב. חוק החוזים קובע כי במו"מ לכריתת חוזה ובקיום חיוב הנובע ממנו חייב צד לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת. רבות וגדולות נכתב על מושגים אלו וקצרה היריעה אך ההיגיון הכללי ברור- בבוא צד לכרות חוזה עליו לנהוג בתום לב, בהגינות, במוסריות וביושר ללא מצגי שווא, הסתרת מידע מהותי, הטעיות וכיוצ"ב.

לסיום נציין כי דיני החוזים מורכבים וסבוכים ומכילים בתוכם הוראות חוק ופסיקה ענפה, שעורך דין דיני חוזים צריך להתעדכן בה באופן שוטף ועליו להיות בקיא ברזי דיני החוזים על מנת ליתן את המענה הנכון והרלוונטי ביותר עבור לקוחו.

אין באמור באתר דיני חוזים ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת בתחום דיני החוזים. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

נשמח לעמוד לרשותכם.
מענה מיידי – 050-9773733.

בשל המצב: ייעוץ וליווי לעסקים נפגעי הקורונה

טל מעניקה לך ללא תנאי עצות זהב מנסיונה רב השנים שינחו אותך בניהול והבנה של חובותיך וזכויותך כעסק

תפריט נגישות