http://talsharonlaw.co.il/wp-content/uploads/2017/02/slide3a.jpg

מאמרים

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

סעיף 2(א), לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו ודורשי העבודה , בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בהכשרה מקצועית, בפיטורים ובפיצויי פיטורים ובהטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר עם פרישתו מהעבודה. איסור זה על פי החוק הינו מחמת מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, ... קרא עוד

זכאותם של עובדים לתשלום בגין ימי חגים

סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח- 1948 קובע כי ימי החג של היהודים הינם 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות, והם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל. על עורך דין דיני עבודה הבקיא בתחום לבדוק את המצב המשפטי לאשורו גם מעבר לאמור בחוק ויש לדעת כי על פי צו הרחבה הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1987 (להלן: " צו ההרחבה "), יום נוסף הנחשב יום חג ... קרא עוד

שלילת פיצויי פיטורין בשל גניבה ממעסיק

עובד אשר עבד אצל מעסיק כלשהו במשך שנה אחת ויותר ופוטר, זכאי לתשלום פיצויי פיטורים בגובה משכורת אחת על כל שנת עבודה בהתאם לקבוע בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963. עובד שלא קיבל ממעסיקו את הפיצויים להם הוא זכאי יוכל לפנות לעורך דין דיני עבודה שיפעל עבורו על מנת שיקבלם בצירוף פיצויי הלנה. סעיף 17 לחוק קובע כך: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו ... קרא עוד

חשיבות עריכת הסכם עם נותני שירותים לחברה

עדיפות קיומו של הסכם בכתב חתום ניהולה השוטף של חברה מצריך, לרוב, התקשרות שוטפת עם נותני שירותים. לרוב, התקשרויות אלה אינן מעוגנות בחוזים בשל העובדה כי מדובר בהתנהלות שוטפת, לרוב ארוכת טווח, לעיתים מבוססת על חברות, ובעצם למי יש כח וחשק להתחיל לנסח הסכמים בין הצדדים שיעגנו את החובות והזכויות? ולכן כבר כאן צריך עורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות להיכנס לתמונה. ואז, כאשר מתגלעים חילוקי ... קרא עוד

משרת אמון ושעות נוספות

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, קובע את הכלל לפיו העסקת עובד בשעות נוספות אסורה , אלא שבהמשך הסעיף קיימת הסתייגות כלשהי אשר מתירה למעסיק להעסיק עובד שעות נוספות בתנאים מסוימים (במקרים דחופים, במצב חירום וכיוצ"ב והמנוי בסעיפים 10 ו- 11 לחוק). על מנת לקבל מושג נרחב יותר על המקרים הספציפיים בהם ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות ומה התנאים לכך יש לפנות לעורך דין דיני עבודה. מכל מקום, אם עבד העובד שעות ... קרא עוד

החובה לערוך שימוע

הלכה מושרשת היא כי על מעסיק המעוניין לפטר עובד תחתיו מוטלת חובה לערוך שימוע לעובד טרם הפיטורין, על מנת ליתן לעובד הזדמנות לשנות את רוע הגזירה ולשכנע את המעסיק כי עליו להשאיר את העובד במקום עבודתו. עוד טרם ביצוע השימוע כדאי להתייעץ בעורך דין דיני עבודה על מנת לדעת איך בדיוק צריך לבצע את החובה כאמור. לחובת השימוע כמה כללים שנקבעו בפסיקה ואותם על המעסיק למלא אחרת הוא צפוי לסנקציה. מכל מקום, עת בא ... קרא עוד

העסקת עובד זר – זכויותיו וחובות המעסיק

העסקת עובדים זרים בענפי עבודה שונים (חקלאות, בניין, ניקיון וכיוצ"ב) הופכת שכיחה יותר ויותר ומשכך גם הפניה לבתי הדין לעבודה בעניינם. מעסיקים המעוניינים להימנע ממצב בו מוגשות כנגדם תביעות בגין זכויות עבודה של עובדים זרים, מחויבים על פי חוק לשלם לעובדים הזרים (וכמובן לכל עובד אחר) את מלוא הזכויות המגיעות להם מכוח החוק. עובד זר זכאי לכל הזכויות הקבועות בחוק לעובד שאינו זר וכן לזכויות נוספות אשר ... קרא עוד

פיטורים בעת טיפולי פוריות

האם מעסיק רשאי לפטר עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות? חוק עבודת נשים קובע כי אסור למעסיק לפטר עובדת שעוברת טיפולי פוריות, אם היא נעדרת מעבודתה כתוצאה מטיפולי הפוריות אם היא הודיעה על כך מראש, הביאה על כך אישור רפואי ומדובר בשתי לידות לכל היותר אצל אותו מעסיק או מבן הזוג הנוכחי. למעסיק אסור לפטר את העובדת במשך 150 ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות, אלא אם חלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרות. בשל ... קרא עוד

ביטול צוואה

צוואה אינה עניין של מה בכך, נסיבות כתיבתה לרוב אינן משמחות ולפעמים יש לה משמעויות כבדות משקל עבור היורשים ועל כן על המצווה לפנות לעורך דין דיני חוזים או לעורך דין דיני משפחה על מנת לקבל את מלוא הייעוץ בנוגע לאופן עריכת הצוואה, קבילותה וכיוצ"ב, כדי למנוע, ככל שניתן, סכסוכים עתידיים בין היורשים. ביטול מחמת אונס, איום וכיוצ"ב סעיף 30(א) לחוק הירושה קובע כי: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה ... קרא עוד

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין מוגדר בסעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 כדלקמן: "חוזה שנכרת למראית עין בלבד - בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה". אז מהו בעצם חוזה למראית עין?- מפי עורך דין דיני חוזים חוזה למראית עין הוא חוזה אשר נכרת בין הצדדים, אך אינו משקף באופן אמיתי את ההסכמות בפועל. צדדים לחוזה עשויים לפעול כך מסיבות שונות: הסתרת סכום המכר מרשויות המס, ... קרא עוד