http://talsharonlaw.co.il/wp-content/uploads/2017/02/slide3a.jpg

מאמרים

שכיר או עצמאי (פרילנסר)? – זו השאלה

בעלי עסקים המנהלים את העסק שלהם בצורה נכונה, מגיעים לשלב שבו, על מנת להמשיך להתקדם, עליהם להיעזר בכח אדם נוסף שיבצע חלק מהמטלות על מנת שיתפנו לתת את השירותים שלהם באופן מקצועי ויעיל. בשלב זה עומד בעל העסק בפני החלטה לא פשוטה- האם להעסיק עובד שכיר או עצמאי (פרילנסר)? עובד שכיר יעבוד עבור בעל העסק בתמורה לשכר חודשי או שעתי, כאשר על בעל העסק מוטלת האחריות, בין היתר, להנפיק לעובד תלוש שכר, ... קרא עוד

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה- 2005

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005, שפורסם ביולי 2018, מעביר את נטל ההוכחה אל המעסיק, וקובע כי אם לא עמד המעסיק בתנאים הקבועים בתיקון, להוכחה כי העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים, וחלפו ארבעה חודשים ממועד סיום ההעסקה, הרי שהעובד זכאי למשוך את הכספים ללא הסכמת המעסיק. החוק חל רטרואקטיבית גם על מי שיחסי העבודה בינו ובין המעסיק הסתיימו טרם כניסת החוק לתוקף, ובתוך ארבעה ... קרא עוד

הנפקת אישורי מחלה- האם היד קלה מדי על ההדק?

ביולי 2017, הנפיק משרד הבריאות נהלים חדשים לבתי החולים ולקופות החולים, הבאים להקל עוד קצת על עובדים הזקוקים לאישורי מחלה בשל חוסר יכולתם לעבוד כתוצאה מליקוי בריאותי. נדמה כי היום, יותר מאי פעם, ניתן לקבל אישורי מחלה בקלות והדבר עשוי לעורר את השאלה המתבקשת בקרב מעסיקים, שנושאים בתשלום בגין היעדרות זו של עובדיהם, האם העובד באמת חולה? אך יש לזכור שני דברים: האחד, כי חוק דמי מחלה מטיל מחויבות על ... קרא עוד

היעדרות עובד מעבודה בשל מחלת ילדו

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג -1993, מושתת על עיקרון השוויון החל על יחסי העבודה, ואשר מוסדר בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, שסעיף 2(א) שבו, אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו. בסעיף זה נקבע רשימה ארוכה של מאפיינים שמחמתם לא יפלה מעביד בין עובדיו ולרבות מחמת היותם הורים . מקום בו מופלה עובד לרעה בשל איזה מהמאפיינים הקבועים בחוק עליו לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לקבל ייעוץ ... קרא עוד

היעדרות עובד מעבודה עקב הריון ולידה של בת הזוג

בשנת 2000, חוקק חוק דמי מחלה (היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת הזוג), תש"ס-2000, והוא בא ליתן הזדמנות לבן הזוג לשהות לצד בת זוגתו בזמן ההיריון והלידה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. החוק קובע כי עובד רשאי לנצל עד שבעה (7) ימי מחלה בשנה , ככל ונצברו כאלה לזכותו, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת הזוג או בשל לידת בת הזוג. לבדיקה האם צבורים לטובת העובד ימי מחלה יש לבדוק בתלושי השכר (באופן כללי ... קרא עוד

חשיבות שירותיו של עורך דין ליווי חברות ועסקים

זהו, הגעתם להחלטה שאתם מעוניינים בעסק משלכם אבל איפה מתחילים?? האם כדאי להקים חברה או עדיף לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ? מהם הדברים החשובים שיש לתת עליהם את הדעת לפני שחותמים על הסכם שכירות על מנת לשכור מקום לקיים בו את הפעילות שלכם? האם צריך לחתום על הסכמים עם נותני ומקבלי השירותים? עם הלקוחות? עם הספקים? על מה צריך לשים את הדגש בהתקשרויות השונות במסגרת העבודה? אילו ביטוחים כדאי לעשות ואיך להתקשר ... קרא עוד

חוזה שכירות

רבים מאתנו צריכים לשכור דירה בשלב כזה או אחר לאחרים יש דירות אותם הם מציעים להשכרה. גם אלה וגם אלה צריכים ליתן את הדעת לפרטים אותם יש לכלול בחוזה השכירות על מנת להגן על האינטרסים של כל אחד מהצדדים. כמובן, ההסכמות נתונות למו"מ בין הצדדים, ובסופו של יום כל צד עורך את שיקוליו ובוחר על מה להתעקש ואיפה לוותר, אך כדאי שעורך דין דיני חוזים ילווה את התהליך ויציג בפני המתקשרים את היתרונות וחסרונות של כל ... קרא עוד

פשרה והודאת סילוק לעניין פיצויי פיטורים

עם סיומם של יחסי עובד-מעביד ייתכן והעובד זכאי לתשלומים שונים בגין נסיבות סיום ההעסקה. כל עניין לגופו ולכן יש לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת שיפרוש את מלוא הזכויות והחובות העומדות בפני המעביד או העובד. איסור התניית תשלום כספים על פי חוק בחתימה על כתב ויתור אין להתנות את תשלום הסכומים להם זכאי העובד מכח החוק בחתימתו של העובד על כתב ויתור. הווה אומר, על המעסיק לשלם לעובד את זכויותיו והעובד ... קרא עוד

מה דינן של הפרשות לקופת פיצויים?

צו ההרחבה לפנסיה חובה, קובע כי כל מעסיק מחויב להפריש כספים (על חשבון המעסיק, על חשבון העובד ובגין פיצויים) לקופה, כאמור בצו ההרחבה ובהתאם לתנאים הקבועים בו. מעסיק המעוניין להימנע מקנסות מנהליים ומתביעות מיותרות יוכל לפנות לעורך דין דיני עבודה אשר יפרוס בפניו את האחוזים הקבועים בחוק או בהסכמים הקיבוציים ו/או בצווי ההרחבה החלים על ענף העבודה, ככל שחלים. ענייננו במאמר זה בדינם של הכספים הצבורים ... קרא עוד

חקיקת המגן וזכויות עובדים

מטרתה של חקיקת חוקי המגן בדיני עבודה כשמה כן היא באה להגן על העובדים. מקום בו עסקינן במערכת יחסים של עובד-מעביד (על מערכות יחסים שונות כגון התנדבות, עובד קבלן, פרילנס וכו' חלים חוקים ספציפיים אחרים) על המעסיק החובה לתשלום זכויותיו של העובד כמפורט בחוק. על מנת לדעת את האמור בחוק והרלוונטי לכל מקרה ומקרה כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה. יובהר כי החוקים העוסקים ביחסי עובד מעביד הינם הבסיס ... קרא עוד