http://talsharonlaw.co.il/wp-content/uploads/2017/02/slide3a.jpg

שאלות ותשובות

כל אחד מאתנו חווה את הצורך במענה מיידי לבעיה שהתעוררה ולפעמים נדמה לנו כי העולם התהפך ואין אנו רואים את האור בקצה המנהרה. בדיוק בשל כך ניתן לפנות לעו"ד טל שרון בכל עת, על מנת לקבל ייעוץ והכוונה ראשוניים שיורידו קצת את מפלס הדאגה.

מכל מקום להלן מספר שאלות שעולות כשאנו עומדים בסיטואציות שונות ולהן תשובות ראשוניות שיתנו מענה מיידי. ברור כי אין די בכך ויש לפנות לקבל ייעוץ משפטי.

פיטרו אותי מהעבודה, מהם חובות המעסיק כלפי?

ראשית, יש לבחון אם הפיטורים נעשו בהתאם להוראות החוק. ככלל, עובד מפוטר זכאי לפיצויי פיטורין אם עבד במשך שנה. בדיני עבודה במקרים בהם מפוטר עובד סמוך לסיום שנת עבודה מלאה, יכול וניתן לחייב את המעביד בתשלום פיצויי פיטורים שכן מסתמן מהתנהגות זו כי המעביד פעל לפיטורים על מנת להימנע מתשלום הפיצויים, אך יש לבחון כל מקרה לגופו. עוד זכאי עובד מפוטר להודעה מוקדמת (על פי ותק) ולפידיון ימי החופשה שלו, ככל ויש לו כאלה ביתרת זכות. אם ימי החופשה של העובד מצויים ביתרת חובה רשאי המעסיק לקזז שווי ימי החופשה מהשכר האחרון. יש לבדוק האם הופרשו לטובת העובד כספי הפנסיה בה מחויב המעסיק על פי חוק ולרבות הפרשות לקרן פיצויים. כמו כן, ישנם עובדים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים ויש לבדוק אם העובד זכאי להטבות נוספות מכח אותם הסכמים קיבוציים.

באלו נסיבות רשאי עובד ע"פ החוק, לעזוב את מקום העבודה, באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת?

עובד אינו רשאי לעזוב את מקום עבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת בכתב. חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, תשס"א- 2001, קובע את זמן ההודעה המוקדמת על פי ותק העובד וסוג המשרה. במקרה שבו עובד שעזב את מקום עבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת, יוכל המעביד לתבוע מהעובד פיצוי בגובה השכר שהיה צריך להשתלם לעובד בגין זמן ההודעה המוקדמת.

לא משלמים לי על חצי שעת הפסקה. האם זה חוקי כשאני עובד 8 שעות?

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951, קובע כי ביום עבודה של שש שעות ומעלה תופסק העבודה ל- 3/4 שעה לפחות כאשר 1/2 שעה ממנה חייבת להיות רצופה. ביום שלפני יום חג או מנוחה שבועית (שהוא קצר יותר) ההפסקה תהיה בת 1/2 שעה בלבד. מכל מקום, אלא אם המעסיק קבע שעל העובד להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה ו/או במקרים של הסכמים קיבוציים או חוזים ספציפיים, זמן ההפסקה הינו על חשבון עובד. בנסיבות מסוימות החוק מתיר סטייה מהכלל. יש לבדוק כל מקרה לגופו.

חזרתי לעבודה לאחר חופשת לידה והודעתי למעביד בע"פ כי אני רוצה לעזוב בעוד 30 יום לצורך טיפול בילד. האם וכיצד אני אמורה להגיש את הבקשה בכתב? בנוסף, נותרו לזכותי 7 ימי חופשה. המעסיק לא מרשה לי לנצל אותם אלא רק לקבל בעבורם תשלום. האם הדבר חוקי?

עליך לכתוב מכתב למעסיק, בתוך תשעה חודשים ממועד הלידה, ולציין בו את העובדה כי הינך מתפטרת כדין פיטורים לצורך טיפול בילד, ואת זמן ההודעה המוקדמת שעליך ליתן בהתאם לחוק בכפוף לוותק שלך ולסוג המשרה בה הועסקת. החוק מעודד יציאה לחופשה של עובדים ועל כן אינו מאפשר לעובד לפדות את ימי החופשה שלו בכסף, אלא בסיום העבודה. אם הנך מתכוונת להתפטר לצורך טיפול בילד, תקבלי בגמר החשבון את פידיון ימי החופשה.

אם אני מתפטרת ממקום עבודה, כמה זמן מראש עלי להודיע לבוס שלי, והאם אקבל פיצויים בגלל שהתפטרתי מיוזמתי?

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, תשס"א- 2001, קובע את זמן ההודעה המוקדמת על פי ותק העובד וסוג המשרה. עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים של יום אחד בגין כל חודש עבודה עד ששה חודשים, של תוספת של 2.5 ימים על כל חודש החל מהחודש השביעי ולאחר שנת עבודה מלאה- חודש ימים.
בד"כ התפטרות אינה מזכה בפיצויים אך יש מקרים יוצאי דופן כגון הרעה מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות לצורך טיפול בילד או העתקת מקום מגורים בנסיבות מסוימות..

אני וחברי מעוניינים להקים חברה בע"מ. הכיצד ניתן לעשות זאת?

ראשית, רצוי ועדיף לערוך הסכם מייסדים ביניכם וליצור קשר עם עורך דין לליווי חברות, אשר יסדיר את ענייני החברה, הקמתה, הפעלתה, חלוקת התפקידים, זכויות החתימה, הון המניות ועוד.
שנית, עליכם להתייצב בפני עו"ד ולחתום על מסמכי הקמת החברה לרבות מסמך בקשה לרישום חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים ובעלי מניות וכן תקנון החברה.

אני ובעלי מעוניינים לשכור דירה, על מה חשוב לשים את הדגש בהסכמי שכירות?

כיום ניתן למצוא בכל מקום הסכמי שכירות סטנדרטיים. המלצתי היא לפנות לעו"ד על מנת שיוכל לבדוק את המשמעויות המשפטיות המתעוררות מכל הסכם עליו הנכם מעוניינים לחתום. חלק מהסוגיות המוסדרות בהסכמי השכירות קבועות ולא סביר כי ניתן יהיה לשנותן, לדוגמא אחריות המשכיר לבלאי סביר, אחריות השוכר לתחזק את המושכר באופן ראוי וסביר, אחריות השוכר לתשלום המיסים ועוד. מכל מקום, תמיד ניתן לנהל מו"מ בין הצדדים על מנת לנסות ולהגיע להסכמות טובות יותר. בהסכם השכירות יש לדאוג להסדרת התמורה כפי שהוסכמה בין הצדדים. יש להעלות על הכתב כל דבר שהוסכם ביניכם ואינו מוסדר בהסכם השכירות, על מנת להימנע מחילוקי דעות עתידיים, גם אם זה נראה לכם שולי. יש לוודא שתהיה לכם אפשרות לעזוב את הדירה בהודעה מסוימת מראש, ולשמור לעצמכם את האופציה למצוא שוכר חלופי, לכל מקרה שבו תאלצו לעזוב טרם סיום תקופת השכירות. אלה רק חלק מהדברים העשויים להתעורר במקרה של הסכמי שכירות.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

נשמח לעמוד לרשותכם.
מענה מיידי – 050-9773733.